Business in Global Economy

Modul volitelných předmětů v anglickém jazyce pro prezenční formu studia.

Zájemci mají možnost na magisterském stupni studovat vybrané předměty v angličtině. Studijní modul je vhodný nejen pro české posluchače, ale i pro zahraniční studenty v rámci výměnného pobytu.

Uplatnění v praxi:

  • Vyšší manažerské pozice v podnicích cestovního ruchu, Management ve stravovacích a ubytovacích službách, Podniky destinačního managementu, Hotelový management, Marketingové organizace cestovního ruchu, Státní a veřejná správa.