Studium od letního semestru 2016/2017 (od února) prezenční i kombinovaná forma studia

Bakalářské studijní obory:

 • Cestovní ruch
 • Průvodcovská činnost v cestovním ruchu
 • Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu

Magisterské studijní obory - navazující:

 • Management cestovního ruchu
 • Management leteckých podnikůStudium od zimního semestru 2017/2018 (od října) prezenční i kombinovaná forma studia

Bakalářské studijní obory:

 • Cestovní ruch
 • Průvodcovská činnost v cestovním ruchu
 • Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
 • Letový provoz
 • Upravený studijní program pro absolventy VOŠ

Magisterské studijní obory - navazující:
 • Management cestovního ruchu
 • Management leteckých podniků


Akreditace

Obory spadají pod studijní programy Mezinárodní teritoriální studia a Ekonomika a řízení v dopravě a spojích. Akreditace MŠMT ČR pro všechny studijní obory jsou k nahlédnutí v sekci >> Úřední deska.