Výroční zprávy

Dlouhodobý záměr


Akreditace MŠMT ČR

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., získala v roce 2000 akreditaci MŠMT ČR ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia, v roce 2009 ve studijním programu Ekonomika a řízení v dopravě a spojích.

Bakalářský studijní program:

Cestovní ruch


Informatika v cestovním ruchu

Letový provoz


Průvodcovská činnost v cestovním ruchu
Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy

Služby letecké dopravy


Magisterský studijní program navazující: