picture

Věda a výzkum

Vysoká škola je od roku 2015 výzkumnou organizací

Významným úspěchem v oblasti vědeckovýzkumné činnosti, rozvoje a inovací bylo získání statusu výzkumné organizace v prvním stupni v lednu 2015, od kdy VŠO v Praze figuruje na seznamu výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Získání statusu výzkumné organizace byl významný impuls pro sledování výzev a podávání návrhů externích vědeckých projektů v těch vědních oblastech, kterých se dotýkají studijní obory, rozvíjené na VŠO v Praze. Zároveň se jedná o významný krok k naplnění strategického cíle, aby se VŠO stala mezinárodně respektovanou univerzitou.

V roce 2018 bylo zásadním mezníkem vývoje v oblasti tvůrčí činnosti dosažení úspěšného přenosu výzkumné organizace z databáze Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) do databáze výzkumných organizací MŠMT.

 

Podpora vědeckovýzkumné činnosti VŠO

Jednou z nejvýznamnějších dlouhodobých priorit VŠO je co nejužší propojení výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti s činností vzdělávací, protože jsou ve strategických dokumentech VŠO považovány za integrální součást dalšího úspěšného rozvoje. Jak interní akademičtí pracovníci, tak četní odborníci z praxe, kteří se aktivně podílejí na výuce v profesně zaměřených studijních programech, pravidelně a velmi fundovaně seznamují studenty s aktuálními vědeckými poznatky, s aplikovanými výsledky vývoje a výzkumu, se zkušenostmi a kazuistikami z praxe, a také se svými originálními zkušenostmi z výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti.

K propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti na VŠO významně přispívá také vydávání uznávaného vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Tourism and Services, který byl v roce 2017 indexován ve vědecké databázi Web of Science, tento vědecký časopis slouží k prezentaci výsledků domácí i zahraniční výzkumné, pedagogické a odborné tvůrčí činnosti pracovníků v oblasti cestovního ruchu, turismu a navazujících služeb, ke kterým logicky patří také letecká doprava.

Hlavním cílem tvůrčích aktivit je zvýšení a zkvalitnění publikační činnosti pedagogů, vyšší zapojení do grantových projektů, zejména do těch s vnějším zadáním. Umožňuje to systematická podpora vědy a výzkumu, která je dlouhodobou prioritou VŠO. V předcházejícím období hrály značnou roli ve vědeckovýzkumné činnosti interní grantové projekty, od roku 2013 financované ze dvou interních grantových agentur: Fondu rozvoje vědy (FRV VŠO) a Výzkumného centra VŠO (VC VŠO).

Od roku 2019 je kladen důraz na podávání návrhů externích projektů aplikovaného a základního výzkumu, reagující na výzvy Grantové agentury Akademické aliance (GA AA), Technologické agentury ČR (TA ČR), Grantové agentury ČR (GA ČR) a dalších grantových agentur".

 

 

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.