ERASMUS+ výběrové řízení pro ZS 2020/2021

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení pro ZS akademického roku 2020/2021 pro zájemce zahraničních stáží, dále pak účastníky a náhradníky výměnných studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ na zahraničních vysokých školách:

  • datum: 19. 05. 2020
  • čas: 10:30 a 15:00 hod.
  • místo: výběrové řízení bude probíhat ON-LINE

Přihlásit se mohou studenti všech forem studia, kteří ukončili 1. ročník studia na vysoké škole i absolventi VOŠ (týká se absolvenstké praxe a navazujícího studia). Uchazeči se přihlásí do 10. 5. mailem na adresu erasmus@vso-praha.eu. Koordinátorovi zašlou motivační dopis a stukturovaný životopis v anglickém jazyce. Do levého rohu záhlaví dopisu uchazeči uvedou dle pořadí 3 preference zahraničních škol, na které by rádi vyjeli příští rok

  • Výběrového řízení se mohou zúčastnit výhradně studenti, kteří byli předem emailem přihlášeni.

Výběrovou komisí uchazeči budou vyzváni mailem k participaci na anglickém jazykovém tesu a dále s nimi bude veden přijímací pohovor formou skype. Čas a datum bude upřesněn na základě přihlášky, kterou zašlou mailem na erasmus@vso-praha.eu. Uchazeči budou vyzváni koordinátorem programu Erasmus+ k písemné a ústní části výběrového řízení.

Ke konání výběrového řízení je nutné, aby každý uchazeč potvrdil svou účast na erasmus@vso-praha.eu nejpozději do 10.05.2020.

Kritéria výběrového řízení:

  • komunikační dovednosti v příslušném jazyce
  • odborné znalosti, posuzované dle prospěchu z odborných předmětů
  • aktivity na VŠO
  • motivace

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.