Vyhodnocení  programu Erasmus za akademický rok 2011/2012 v ČR

Do programu Erasmus bylo v akademickém roce 2011/2012 zapojeno 65 vysokých škol, z toho 26 veřejných vysokých škol, 2 státní vysoké školy, 29 soukromých vysokých škol, 8 vyšších odborných škol a 1 konsorcium. Celkově bylo uskutečněno 9 626 mobilit. Soukromé vysoké školy se na těchto mobilitách podílely 6 % (582 mobilit).   


Zdroj: NAEP, 11. 6. 2013, Praha

 

Z celkového počtu mobilit zahrnují největší podíl studentské mobility, následují výměnné pobyty pedagogů, dále pak pracovní stáže studentů a na čtvrtém místě jsou zaměstnanecké výměnné pobyty. 

 

Zdroj: NAEP, 11. 6. 2013, Praha       


Studijních pobytů se ze soukromých vysokých škol zúčastnilo 293 studentů. 23 studentů vyjelo ze státních vysokých škol a 9 z vyšších odborných škol.

 

 

 Zdroj: NAEP, 11. 6. 2013, Praha