picture

Výuka v době COVID-19

Praktické informace pro studenty Vysoké školy obchodní v Praze, nadační fond (1.9.2021)

Milé studentky, milí studenti,

v současné době pro Vás připravujeme nový akademický rok 2021/2022.

Provoz školy a výuka bude reagovat na aktuální opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR. V současné době se řídíme Doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/22 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Doporu%C4%8Den%C3%AD-Ministerstva-zdravotnictv%C3%AD-%C4%8CR-pro-%C5%A1koly-a-%C5%A1kolsk%C3%A1-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-k-zah%C3%A1jen%C3%AD-%C5%A1koln%C3%ADho-roku-2021-2022-v-souvislosti-s-prob%C3%ADhaj%C3%ADc%C3%AD-pandemi%C3%AD-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19.pdf) a Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným jako příloha Usnesení vlády České republiky č. 712 ze dne 16. srpna 2021 (RCIAC6296LML (odok.cz)).

V souladu s aktuálními opatřeními a epidemiologickou situací připravujeme výuku v zimním semestru 2021/2022 v prostorách VŠO v Praze, a to jak v prezenční, tak i kombinované formě studia. Pokud by ale došlo k opětovnému uzavření vysokých škol, jsme připraveni veškerou výuku převést do online prostředí (MS Teams, UIS), a to dle zveřejněného rozvrhu v Univerzitním informačním systému (UIS).

 

Klientské centrum

Klientské centrum je vám s účinností od 1.9.2021 i nadále k dispozici na všech našich platformách, tj. sociálních sítích (Facebook, Instagram), e-mailu: info@vso-praha.eu, telefonním čísle: +420 733 350 268 a chatu na webu školy. Neváhejte nás tedy kontaktovat, rádi vám se vším pomůžeme.

Otevírací doba klientského centra od 20.9.2021:

pondělí 9-12 a 13-17
úterý 9-12 a 13-15
středa 9-12 a 13-15
čtvrtek 9-12 a 13-15
pátek 9-12 a 13-15

V případě úpravy pracovní doby vás budeme neprodleně informovat.

 

Prosíme návštěvníky klientského centra o dodržování následujících opatření:  

 • návštěvník bude bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • nesmí podléhat karanténě,
 • povinné používání ochrany horních cest dýchacích,
 • povinná dezinfekce rukou při příchodu a odchodu z prostor klientského centra,
 • dodržovat prostorové rozestupy (minimálně 2 metry).

Děkujeme vám za dodržování pravidel.

 

Knihovna VŠO (https://www.vso.cz/knihovna-a-studovna)

Otevírací doba knihovny od 17.9.2021:

pondělí 9-17
úterý 9-17
středa 9-17
čtvrtek 9-17
pátek 9-15 (do 18h v termínech výuky kombinovaného studia)
sobota
9:30-17:30 (v termínech výuky kombinovaného studia)

 

Prosíme studenty, aby při návštěvě knihovny dodržovali následující opatření:  

 • student bude bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • studenti nesmí podléhat karanténě,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích,
 • povinná dezinfekce rukou při příchodu a odchodu z prostor knihovny,
 • k výpujčnímu pultu přistupovat jednotlivě,
 • zdržovat se v prostorách knimovny po nezbytně nutnou dobu,
 • dodržovat prostorové rozestupy (minimálně 2 metry).

Děkujeme vám za dodržování pravidel.

Využijte prosím kontakty: knihovna@vso-praha.eu, +420 731 689 359

 

Studijní oddělení VŠO (https://www.vso.cz/studijni-oddeleni)

neváhejte nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím UIS. Výuka od 17.9.2021 probíhá v prostorách vysoké školy. Přejeme všem studentům úspěšný akademický rok 2021/22.

Úřední hodiny studijního oddělení od 17.9.2021:

pondělí 10-12
úterý
středa 13-15
čtvrtek 10-12
pátek 14-16 (vázáno na výuku kombinovaného studia)

 

Studenti při návštěvě studijního oddělení musí dodržet následující opatření:

 • student bude bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • studenti nesmí podléhat karanténě,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích,
 • povinná dezinfekce rukou při příchodu a odchodu z prostor studijního oddělení,
 • podepsat prezenční listinu o návštěvě,
 • dodržovat prostorové rozestupy (minimálně 2 metry) na studijním oddělení i ve společných prostorách.

Děkujeme vám za dodržování pravidel.

 

Neváhejte nás kontaktovat, jsme tady pro vás:


Lucie Ptáčková, DiS. – ptackova@vso-praha.eu, tel. +420 731 689 362

Eva Mihulová - mihulova@vso-praha.eu, tel. +420 731 689 354

Ing. Veronika Strachová - strachova@vso-praha.eu, tel. +420 731 689 962

 

Dále prosím, věnujte velkou pozornost zásadním informacím, které vám pravidelně budeme zveřejňovat v Univerzitním informačním systému, na sociálních sítích nebo budou zasílány e-mailem.

O aktuální situaci a dalších důležitých informacích budete průběžně informováni.

 

Přejeme všem studentům Vysoké školy obchodní v Praze úspěšný akademický rok 2021/2022.

 

Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., rektor

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., prorektorka pro kvalitu a rozvoj školy

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D., prorektorka pro studium

 

 

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.