picture

Výuka v době COVID-19

Praktické informace pro studenty Vysoké školy obchodní v Praze, nadační fond (1.9.2021)

Milé studentky, milí studenti,

v současné době pro Vás připravujeme nový akademický rok 2021/2022.

Provoz školy a výuka bude reagovat na aktuální opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR. V současné době se řídíme Doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/22 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Doporu%C4%8Den%C3%AD-Ministerstva-zdravotnictv%C3%AD-%C4%8CR-pro-%C5%A1koly-a-%C5%A1kolsk%C3%A1-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-k-zah%C3%A1jen%C3%AD-%C5%A1koln%C3%ADho-roku-2021-2022-v-souvislosti-s-prob%C3%ADhaj%C3%ADc%C3%AD-pandemi%C3%AD-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19.pdf) a Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným jako příloha Usnesení vlády České republiky č. 712 ze dne 16. srpna 2021 (RCIAC6296LML (odok.cz)).

V souladu s aktuálními opatřeními a epidemiologickou situací připravujeme výuku v zimním semestru 2021/2022 v prostorách VŠO v Praze, a to jak v prezenční, tak i kombinované formě studia. Pokud by ale došlo k opětovnému uzavření vysokých škol, jsme připraveni veškerou výuku převést do online prostředí (MS Teams, UIS), a to dle zveřejněného rozvrhu v Univerzitním informačním systému (UIS).

Od 15. 11. 2021 vzniká povinnost používat ochranu dýchacích cest i při výuce. Všichni, kdo se nacházejí ve vnitřních prostorách VŠO, jsou povinni mít správně nasazenou ochranu dýchacích cest, tzn. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Případné výjimky při výuce povoluje konkrétní vyučující.

 

Klientské centrum

Klientské centrum je vám s účinností od 1.9.2021 i nadále k dispozici na všech našich platformách, tj. sociálních sítích (Facebook, Instagram), e-mailu: info@vso-praha.eu, telefonním čísle: +420 733 350 268 a chatu na webu školy. Neváhejte nás tedy kontaktovat, rádi vám se vším pomůžeme.

Otevírací doba klientského centra od 20.9.2021:

pondělí 9-12 a 13-17
úterý 9-12 a 13-15
středa 9-12 a 13-15
čtvrtek 9-12 a 13-15
pátek 9-12 a 13-15

V případě úpravy pracovní doby vás budeme neprodleně informovat.

 

Prosíme návštěvníky klientského centra o dodržování následujících opatření:  

 • návštěvník bude bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • nesmí podléhat karanténě,
 • povinné používání ochrany horních cest dýchacích,
 • povinná dezinfekce rukou při příchodu a odchodu z prostor klientského centra,
 • dodržovat prostorové rozestupy (minimálně 2 metry).

Děkujeme vám za dodržování pravidel.

 

Knihovna VŠO (https://www.vso.cz/knihovna-a-studovna)

Otevírací doba knihovny od 17.9.2021:

pondělí 9-17
úterý 9-17
středa 9-17
čtvrtek 9-17
pátek 9-15 (do 18h v termínech výuky kombinovaného studia)
sobota
9:30-17:30 (v termínech výuky kombinovaného studia)

 

Prosíme studenty, aby při návštěvě knihovny dodržovali následující opatření:  

 • student bude bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • studenti nesmí podléhat karanténě,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích,
 • povinná dezinfekce rukou při příchodu a odchodu z prostor knihovny,
 • k výpujčnímu pultu přistupovat jednotlivě,
 • zdržovat se v prostorách knimovny po nezbytně nutnou dobu,
 • dodržovat prostorové rozestupy (minimálně 2 metry).

Děkujeme vám za dodržování pravidel.

Využijte prosím kontakty: knihovna@vso-praha.eu, +420 731 689 359

 

Studijní oddělení VŠO (https://www.vso.cz/studijni-oddeleni)

neváhejte nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím UIS. Výuka od 17.9.2021 probíhá v prostorách vysoké školy. Přejeme všem studentům úspěšný akademický rok 2021/22.

Úřední hodiny studijního oddělení od 17.9.2021:

pondělí 10-12
úterý
středa 13-15
čtvrtek 10-12
pátek 14-16 (vázáno na výuku kombinovaného studia)

 

Studenti při návštěvě studijního oddělení musí dodržet následující opatření:

 • student bude bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • studenti nesmí podléhat karanténě,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích,
 • povinná dezinfekce rukou při příchodu a odchodu z prostor studijního oddělení,
 • podepsat prezenční listinu o návštěvě,
 • dodržovat prostorové rozestupy (minimálně 2 metry) na studijním oddělení i ve společných prostorách.

Děkujeme vám za dodržování pravidel.

 

Neváhejte nás kontaktovat, jsme tady pro vás:


Lucie Ptáčková, DiS. – ptackova@vso-praha.eu, tel. +420 731 689 362

Eva Mihulová - mihulova@vso-praha.eu, tel. +420 731 689 354

Ing. Veronika Strachová - strachova@vso-praha.eu, tel. +420 731 689 962

 

Dále prosím, věnujte velkou pozornost zásadním informacím, které vám pravidelně budeme zveřejňovat v Univerzitním informačním systému, na sociálních sítích nebo budou zasílány e-mailem.

O aktuální situaci a dalších důležitých informacích budete průběžně informováni.

 

Přejeme všem studentům Vysoké školy obchodní v Praze úspěšný akademický rok 2021/2022.

 

Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., rektor

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., prorektorka pro kvalitu a rozvoj školy

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D., prorektorka pro studium

 

 

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.