picture

Výuka v době COVID-19

Nejčastější otázky a praktické informace 18.5.2020

Milé studentky, milí studenti,

v návaznosti na ukončení nouzového stavu a usnesení Vlády České republiky č. 537 ze dne 11.5.2020 bylo vydáno Opatření rektora (OR_2020_013, plné znění dokumentu je uvedeno v Univerzitním informačním systému).

Z uvedeného Opatření rektora vyplývá:

 • Možnost individuální studijní aktivity pro studenty všech ročníků VŠO vždy do max. počtu 15 osob (individuální konzultace, zkoušky, státní závěrečné zkoušky).
 • Návštěva knihovny za účelem příjmu a odevzdání studijní literatury. I nadále je zakázáno využívání prostor knihovny/studovny k prezenčnímu studiu vypůjčené literatury. Bližší informace na: https://www.vso.cz/knihovna-a-studovna.
 • Návštěva studijního oddělení k vyřízení záležitostí spojených se studiem v rámci standardních úředních hodin. Bližší informace na: https://www.vso.cz/studijni-oddeleni.
 • Pokud se rozhodnete VŠO navštívit (pedagoga v rámci KH, knihovnu či studijní oddělení) jste povinni vyplnit a podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, který naleznete v Dokumentovém serveru.

 

Výuka

 • Přímá výuka je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN přerušena od 11.3.2020 do odvolání. Zrušeny jsou všechny kontaktní formy přednášek, seminářů, cvičení, kolokvií a konzultačních hodin ve všech studijních oborech a programech v prezenční i kombinované formě studia.
 • Prezenční forma studia:
  • V termínu od 11.3.2020 do odvolání probíhá výuka na VŠO v Praze, o.p.s. distanční formou:
   • Všichni akademičtí pracovníci/pedagogové vám do Dokumentového serveru (v UIS) vkládají podklady a materiály k přednáškám, vč. vhodných didaktických a metodických materiálů určených pro podporu distanční formy studia (pouze u předmětů v normální formě studia). Pokud předmět nemá cvičení je pedagogům doporučeno vám  zadávat i doprovodné úkoly, jejichž zpracování budete do přesně stanovené lhůty vkládat do příslušné Odevzdávárny (daného předmětu).
   • V případě předmětů, které jsou spojeny se cvičením, vám pedagog zadává prostř. Dokumentového serveru úkoly a informuje vás o tom, do kdy daný úkol musíte zpracovat - a zároveň nahrát do příslušné Odevzdávárny (daného předmětu). Pro každý úkol bude otevřena samostatná Odevzdávárna.Pedagogové pro prezenční výuku mohou využít i videokonferenční konzultace/výuku prostřednictvím platforem zoom.us nebo Microsoft Teams.
 • Kombinovaná forma studia:
   • Výuka KS bude zrušena do 18.4. a následně bude tato výuka nahrazena novým rozvrhem, který bude rozvržen na pátek (16:45 – 20:00), soboty (8:30 – 19:00) a event. neděle počínaje pátkem 24.4.2020. Výuka KS bude probíhat od pátku 24.4.2020 videokonferenčním způsobem prostřednictvím Microsoft Teams (kromě výuky jazykových kurzů). Pro tyto účely vám byla zaslána informace týkající se přihlášení do Office 365 prostř. UIS (notifikační e-mail).  Rozvrh KS bude zveřejněn k 18.4.2020 (termíny soustředění: 24.–26.4.2020, 2.–3.5.2020, 9.–10.5.2020, 15.-16.5.2020). Zároveň jste byli kontaktováni a o této skutečnosti pracovníky VŠO v Praze, o.p.s. I    informováni telefonicky.
   • Záznamy přednášek budou dostupné v prostředí Microsoft Teams u konkrétních předmětů do konce semestru. Následně se záznamy smažou. Vysoká škola je nebude po skončení semestru používat.

Zkouškové období, státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce

Pro průběžné či závěrečné testy, v době mimořádného opatření, bude možné využít E-learning - Testy a zkoušení (prostř. UIS). Zkoušky/zápočty je možné uskutečňovat i dalšími prostředky dálkové komunikace (videokonference apod.). Dle Opatření rektora (OR_2020_013) je možné zkoušky/zápočty realizovat i v prostředí VŠO v Praze. O konkrétních způsobech zkoušení u jednotlivých předmětů budete prostřednictvím pedagogů informováni. Tyto konkrétní způsoby zakončení předmětů jsou uvedeny v sylabech předmětů v UIS.

Zkouškové období LS 2019/20 pro studenty, kteří budou v červnu 2020 skládat státní závěrečné zkoušky začíná, dle Harmonogramu studia pro studenty skládající státní závěrečnou zkoušku v červnu 2020, 6.4.2020.

Z důvodu mimořádné situace bude zkouškové období prodlouženo až do 6.6.2020, aby mohly být zkoušky/zápočty bez problémů zvládnuty i studenty kombinovaného studia, studenty, kteří dodělávají předměty v konzultační formě a studenty s individuálním studijním plánem

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky bude probíhat od 25.5. – 8.6.2020.

Zkouškové období LS 2019/20 bude probíhat dle Harmonogramu akademického roku 2019/20, s prodloužením do 30.6.2020 (týká se studentů, kteří v červnu 2020 nebudou skládat státní závěrečné zkoušky).

Termín odevzdání kvalifikačních prací se posouvá a to takto, u bakalářských prací je termín odevzdání 12.5.2020, u diplomových prací je termín odevzdání 19.5.2020. Do 12.5.2020, resp. do 19.5.2020 se kvalifikační práce nahrávají do UIS, odevzdávání kvalifikačních prací v pevné vazbě (event. kroužkové vazbě v případě BP) do knihovny se ruší. Zadání kvalifikačních prací je v UIS a bude zamčené vedoucím práce. Zadání se do kvalifikačních prací v PDF (při vložení do UIS) nevkládá. Tím, že nahráváte do UIS svojí kvalifikační práci vlastním jménem a pomocí vlastních přístupových údajů, tak se kvalifikační práce považuje za podepsanou.

Termíny státních závěrečných zkoušek z ekonomie v LS 2019/20 budou 28.5.2020, 11.6.2020, 18.6.2020.

Termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bude probíhat od 15.6. – 3.7.2020.

 

Dále prosím, věnujte velkou pozornost zásadním informacím, které vám pravidelně zveřejňujeme na dvou místech v UIS (dle závažnosti sdělení).

 

O aktuální situaci a dalších důležitých informacích budete průběžně informováni.

 

Přejeme vám pevné nervy, hodně zdraví. Držte se, studujte, pište své bakalářské a diplomové práce a v případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., rektor

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., prorektorka pro kvalitu a rozvoj školy

ing. Iveta Hamarneh, Ph.D., prorektorka pro studium

 

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.