Zkouška dílčí kvalifikace 65-021-N PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU

 

Průběh zkoušky

Písemná část: písemný test, ústní zkouška a obhajoba písemné práce.

Praktická část: praktické předvedení činnosti průvodce na prohlídkové trase předem určené při zadání písemné práce.

Zkouška z cizího jazyka: v případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným , lze ji pro účely této dílčí kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč ji nemusí konat.Informace o kritériích a způsobech hodnocení naleznete na:

http://www.narodnikvalifikace.cz/detailHodnoticihoStandardu.aspx?id=239&s=31Organizace zkoušky

Přihlášení účastníků:

Kdykoliv během roku na základě přihlášky


Vyplněnou přihlášku je nutné zaslat na adresu:

VŠO, o.p.s., oddělení vědy a výzkumu, Spálena 14, Praha 1.Cena:

Zkouška: 5000,- Kč bez DPH


Zakončení zkoušky:

Úspěšný absolvent zkoušky dílčí kvalifikace obdrží osvědčení o uznání dílčí kvalifikace 65-021-N Průvodce cestovního ruchu.Využití:

Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván. Zkouška podle NSK nabízí získat příslušný stupeň vzdělání.Při zájmu o zkoušku kontaktujte:

doc. Ing. Věra Seifertová, CSc., vedoucí katedry průvodcovské činnosti a cestovního ruchu

tel.: 224 053 115

e-mail: seifertova@vso-praha.euBližší informace www.narodnikvalifikace.czRozhodnutí o dělení autorizace